Klubová výstava MSKAO 9.5.2009
KV MSKAO 044 - psi - tř.štěňat Camelot´s Prince Áres Šamarkan - VN
KV MSKAO 045 - psi - tř.štěňat Camelot´s Prince Áres Šamarkan - VN
KV MSKAO 047 - psi - tř.štěňat Camelot´s Prince Áres Šamarkan - VN
KV MSKAO 048 - psi - tř.štěňat Camelot´s Prince Áres Šamarkan - VN
KV MSKAO 050 - psi - tř.štěňat Camelot´s Prince Áres Šamarkan - VN
KV MSKAO 053 - psi - tř.štěňat Camelot´s Prince Áres Šamarkan - VN
KV MSKAO 056 - psi - tř.štěňat Camelot´s Prince Áres Šamarkan - VN
KV MSKAO 057 - psi - tř. mladých - Basco Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 058 - psi - tř. mladých - Basco Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 059 - psi - tř. mladých - Basco Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 060 - psi - tř. mladých - Basco Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 061 - psi - tř. mladých - Basco Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 062 - psi - tř. mladých - Basco Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 063 - psi - tř. mladých - Basco Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 064 - psi - tř. mladých - Basco Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 065 - psi - tř. mladých - Basco Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 066 - psi - tř. mladých - Basco Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 067 - psi - tř. mladých - Basco Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 069 - psi - tř. mladých - Basco Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 070 - psi - tř. mladých - Basco Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 071 - psi - tř. mladých - Basco Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 072 - psi tř. otevřená - Astral Bead Áres Šamarkan, Fido z Nětčic, Ludstar Vincenzo
KV MSKAO 073 - psi tř. otevřená - Astral Bead Áres Šamarkan - V2 res.CAC
KV MSKAO 074 - psi tř. otevřená - Astral Bead Áres Šamarkan - V2 res.CAC, Fido z Nětčic - VD
KV MSKAO 075 - psi tř. otevřená - Astral Bead Áres Šamarkan - V2 res.CAC, Fido z Nětčic - VD , Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 076 - psi tř. otevřená - Astral Bead Áres Šamarkan - V2 res.CAC, Fido z Nětčic - VD , Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 077 - psi tř. otevřená - Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 078 - psi tř. otevřená - Astral Bead Áres Šamarkan - V2 res.CAC, Fido z Nětčic - VD , Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 079 - psi tř. otevřená - Astral Bead Áres Šamarkan - V2 res.CAC, Fido z Nětčic - VD , Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 080 - psi tř. otevřená - Astral Bead Áres Šamarkan - V2 res.CAC, Fido z Nětčic - VD , Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 081 - psi tř. otevřená - Astral Bead Áres Šamarkan - V2 res.CAC
KV MSKAO 082 - psi tř. otevřená - Astral Bead Áres Šamarkan - V2 res.CAC
KV MSKAO 083 - psi tř. otevřená - Astral Bead Áres Šamarkan - V2 res.CAC
KV MSKAO 084 - psi tř. otevřená - Astral Bead Áres Šamarkan - V2 res.CAC
KV MSKAO 085 - psi tř. otevřená - Astral Bead Áres Šamarkan - V2 res.CAC
KV MSKAO 086 - psi tř. otevřená - Astral Bead Áres Šamarkan - V2 res.CAC, Fido z Nětčic - VD , Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 088 - psi tř. otevřená - Fido z Nětčic - VD
KV MSKAO 089 - psi tř. otevřená - Fido z Nětčic - VD
KV MSKAO 091 - psi tř. otevřená - Fido z Nětčic - VD
KV MSKAO 092 - psi tř. otevřená - Fido z Nětčic - VD
KV MSKAO 093 - psi tř. otevřená - Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 094 - psi tř. otevřená - Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 095 - psi tř. otevřená - Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 096 - psi tř. otevřená - Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 097 - psi tř. otevřená - Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 098 - psi tř. otevřená - Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 099 - psi tř. otevřená - Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 100 - psi tř. otevřená - Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 102 - psi tř. otevřená - Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 103 - psi tř. otevřená - Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 104 - psi tř. otevřená - Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 105 - psi tř. otevřená - Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 106 - psi tř. otevřená - Ludstar Vincenzo - V1 CAC
KV MSKAO 107 - psi - tř. pracovní - Atrei z Tomanikových vŕškov - V2 res.CAC, Glen z Želečky - V1 CAC, Liric NONE SO Special - V3
KV MSKAO 108 - psi - tř. pracovní - Atrei z Tomanikových vŕškov - V2 res.CAC, Glen z Želečky - V1 CAC, Liric NONE SO Special - V3
KV MSKAO 110 - psi - tř. pracovní - Glen z Želečky - V1 CAC
KV MSKAO 111 - psi - tř. pracovní - Atrei z Tomanikových vŕškov - V2 res.CAC, Glen z Želečky - V1 CAC
KV MSKAO 113 - psi - tř. pracovní - Glen z Želečky - V1 CAC
KV MSKAO 114 - psi - tř. pracovní - Glen z Želečky - V1 CAC
KV MSKAO 115 - psi - tř. pracovní - Glen z Želečky - V1 CAC
KV MSKAO 116 - psi - tř. pracovní - Glen z Želečky - V1 CAC
KV MSKAO 117 - psi - tř. pracovní - Glen z Želečky - V1 CAC
KV MSKAO 118 - psi - tř. pracovní - Glen z Želečky - V1 CAC
KV MSKAO 119 - psi - tř. pracovní - Glen z Želečky - V1 CAC
KV MSKAO 120 - psi - tř. pracovní - Glen z Želečky - V1 CAC
KV MSKAO 122 - psi - tř. pracovní - Glen z Želečky - V1 CAC
KV MSKAO 123 - psi - tř. pracovní - Atrei z Tomanikových vŕškov - V2 res.CAC, Glen z Želečky - V1 CAC, Liric NONE SO Special - V3
KV MSKAO 125 - psi - tř. pracovní - Glen z Želečky - V1 CAC, Atrei z Tomanikových vŕškov - V2 res.CAC, Liric NONE SO Special - V3
KV MSKAO 126 - psi tř. vítězů - Oris z Holubické stráně - V1
KV MSKAO 127 - psi tř. vítězů - Oris z Holubické stráně - V1
KV MSKAO 128 - psi tř. vítězů - Oris z Holubické stráně - V1
KV MSKAO 129 - psi tř. vítězů - Oris z Holubické stráně - V1
KV MSKAO 130 - o Klubového vítěze - Glen a Oris
KV MSKAO 131 - o Klubového vítěze - Glen a Oris
KV MSKAO 132 - o Klubového vítěze - Ludstar Vincento a Glen z Želečky
KV MSKAO 133 - feny tř. štěňat Cinderella Carolain Áres Šamarkan - VN
KV MSKAO 134 - feny tř. štěňat Cinderella Carolain Áres Šamarkan - VN
KV MSKAO 136 - feny tř. štěňat Cinderella Carolain Áres Šamarkan - VN, v pozadí Cassiopea Cabbi Áres Šamarkan - N
KV MSKAO 137 - feny tř. štěňat Cinderella Carolain Áres Šamarkan - VN, v pozadí Cassiopea Cabbi Áres Šamarkan - N
KV MSKAO 138 - feny tř. štěňat Cassiopea Cabbi Áres Šamarkan - N
KV MSKAO 139 - feny tř. štěňat Cassiopea Cabbi Áres Šamarkan - N
KV MSKAO 140 - feny tř. štěňat Cassiopea Cabbi Áres Šamarkan - N
KV MSKAO 142 - feny tř. dorostu - Sanny Fransto - N
KV MSKAO 143 - feny tř. dorostu - Sanny Fransto - N
KV MSKAO 144 - feny tř. dorostu - Sanny Fransto - N
KV MSKAO 145 - feny tř. dorostu - Sanny Fransto - N
KV MSKAO 146 - feny tř. mladých - Beiley Lovec z Gordonu - V1 CAJC, Bára z Pňovských luhů - V2, Esta z Kokrd - VD
KV MSKAO 147 - feny tř. mladých - Beiley Lovec z Gordonu - V1 CAJC, Bára z Pňovských luhů - V2, Esta z Kokrd - VD
KV MSKAO 148 - feny tř. mladých - Beiley Lovec z Gordonu - V1 CAJC, Bára z Pňovských luhů - V2, Esta z Kokrd - VD
KV MSKAO 149 - feny tř. mladých - Beiley Lovec z Gordonu - V1 CAJC, Bára z Pňovských luhů - V2, Esta z Kokrd - VD
KV MSKAO 150 - feny tř. mladých - Beiley Lovec z Gordonu - V1 CAJC, Bára z Pňovských luhů - V2, Esta z Kokrd - VD
KV MSKAO 151 - feny tř. mladých - Beiley Lovec z Gordonu - V1 CAJC, Bára z Pňovských luhů - V2, Esta z Kokrd - VD
KV MSKAO 152 - feny tř. mladých - Beiley Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 153 - feny tř. mladých - Beiley Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 154 - feny tř. mladých - Beiley Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 155 - feny tř. mladých - Beiley Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 156 - feny tř. mladých - Beiley Lovec z Gordonu - V1 CAJC
KV MSKAO 157 - feny tř. mladých - Bára z Pňovských luhů - V2
KV MSKAO 159 - feny tř. mladých - Bára z Pňovských luhů - V2
KV MSKAO 160 - feny tř. mladých - Bára z Pňovských luhů - V2
KV MSKAO 161 - feny tř. mladých - Bára z Pňovských luhů - V2
KV MSKAO 162 - feny tř. mladých - Esta z Kokrd - VD - vnučka Kory z Holubické stráně
KV MSKAO 163 - feny tř. mladých - Esta z Kokrd - VD - vnučka Kory z Holubické stráně
KV MSKAO 164 - feny tř. mladých - Esta z Kokrd - VD - vnučka Kory z Holubické stráně
KV MSKAO 168 - feny tř. mladých - Esta z Kokrd - VD - vnučka Kory z Holubické stráně
KV MSKAO 169 - feny tř. mladých - Esta z Kokrd - VD - vnučka Kory z Holubické stráně
KV MSKAO 170 - feny tř. mladých - Esta z Kokrd - VD - vnučka Kory z Holubické stráně
KV MSKAO 171 - feny tř. mladých - Esta z Kokrd - VD - vnučka Kory z Holubické stráně
KV MSKAO 172 - feny tř. mladých - Beiley Lovec z Gordonu - V1 CAJC, Bára z Pňovských luhů - V2
KV MSKAO 174 - feny tř. mladých - Beiley Lovec z Gordonu - V1 CAJC, Bára z Pňovských luhů - V2
KV MSKAO 175 - feny tř. otevřená - Arči z Čehovských lánů - V2 res.CAC, Axa z Pňovských luhů - V3, Beloves Bib Áres Šamarkan - VD
KV MSKAO 176 - feny tř. otevřená - Arči z Čehovských lánů - V2 res.CAC, Axa z Pňovských luhů - V3, Beloves Bib Áres Šamarkan - VD, Bumble-Bee Áres Šamarkan - V1, CAC, Hela z Křížové - V4
KV MSKAO 177 - feny tř. otevřená - Arči z Čehovských lánů - V2 res.CAC, Axa z Pňovských luhů - V3, Beloves Bib Áres Šamarkan - VD, Bumble-Bee Áres Šamarkan - V1, CAC,Dira z Čejských lesíků - VD, Hela z Křížové - V4
KV MSKAO 178 - feny tř. otevřená - Arči z Čehovských lánů - V2 res.CAC
KV MSKAO 179 - feny tř. otevřená - Arči z Čehovských lánů - V2 res.CAC
KV MSKAO 180 - feny tř. otevřená - Arči z Čehovských lánů - V2 res.CAC
KV MSKAO 181 - feny tř. otevřená - Arči z Čehovských lánů - V2 res.CAC
KV MSKAO 182 - feny tř. otevřená - Arči z Čehovských lánů - V2 res.CAC, Axa z Pňovských luhů - V3, Beloves Bib Áres Šamarkan - VD
KV MSKAO 183 - feny tř. otevřená - Axa z Pňovských luhů - V3
KV MSKAO 184 - feny tř. otevřená - Axa z Pňovských luhů - V3
KV MSKAO 185 - feny tř. otevřená - Beloves Bib Áres Šamarkan - VD<br>
KV MSKAO 186 - feny tř. otevřená - Beloves Bib Áres Šamarkan - VD
KV MSKAO 187 - feny tř. otevřená - Bumble-Bee Áres Šamarkan - V1, CAC
KV MSKAO 188 - feny tř. otevřená - Bumble-Bee Áres Šamarkan - V1, CAC
KV MSKAO 189 - feny tř. otevřená - Dira z Čejských lesíků - VD
KV MSKAO 190 - feny tř. otevřená - Dira z Čejských lesíků - VD
KV MSKAO 191 - feny tř. otevřená - Hela z Křížové - V4
KV MSKAO 192 - feny tř. otevřená - Hela z Křížové - V4
KV MSKAO 193 - feny tř. otevřená - Bumble-Bee Áres Šamarkan - V1 CAC , Arči z Čehovských lánů - V2 res.CAC
KV MSKAO 194 - feny tř. otevřená - Bumble-Bee Áres Šamarkan - V1 CAC , Arči z Čehovských lánů - V2 res.CAC, Axa z Pňovských luhů, Hela z Křížové
KV MSKAO 195 - feny tř. pracovní - Agáta z Dalešických lesů - V2 res.CAC
KV MSKAO 196 - feny tř. pracovní - Happy z Želečky - VD
KV MSKAO 198 - feny tř. pracovní - Happy z Želečky - VD
KV MSKAO 199 - feny tř. vítězů - Darka z Nětčic - V2 res. CAC
KV MSKAO 200 - feny tř. vítězů - Darka z Nětčic - V2 res. CAC
KV MSKAO 201 - feny tř. vítězů - Darka z Nětčic - V2 res. CAC
KV MSKAO 202 - feny tř. vítězů - Darka z Nětčic - V2 res. CAC
KV MSKAO 203 - feny tř. vítězů - Darka z Nětčic - V2 res. CAC
KV MSKAO 204 - feny tř. vítězů - Quina z Holubické stráně - V1 CAC
KV MSKAO 205 - feny tř. vítězů - Quina z Holubické stráně - V1 CAC
KV MSKAO 206 - feny tř. vítězů - Quina z Holubické stráně - V1 CAC
KV MSKAO 207 - feny tř. vítězů - Quina z Holubické stráně - V1 CAC
KV MSKAO 208 - feny tř. vítězů - Quina z Holubické stráně - V1 CAC
KV MSKAO 209 - feny tř. veteránů - Kora z Holubické stráně V2
KV MSKAO 210 - feny tř. veteránů - Kora z Holubické stráně V2
KV MSKAO 211 - feny tř. veteránů - Elza z Želečky - V1 Nejlepší veterán, Kora z Holubické stráně V2
KV MSKAO 212 - feny o Klubového vítěze
KV MSKAO 213 - feny o Klubového vítěze
KV MSKAO 214 - o BOBa
KV MSKAO 215 - BOB - Glen z Želečky
KV MSKAO 216 - pes KV a BOB Glen z Želečky, W.A. Duijnkerke, fena KV Bumble-Bee Áres Šamarkan
KV MSKAO 217 - pes KV a BOB Glen z Želečky, W.A. Duijnkerke, fena KV Bumble-Bee Áres Šamarkan
KV MSKAO 218 - pes KV a BOB Glen z Želečky, W.A. Duijnkerke
KV MSKAO 229 - Fred, Sam, Many, Bes, Quina, Kora a Glen
KV MSKAO 250 - Glen z Želečky - BOB, BIG, BIS
KV MSKAO 251 - Glen z Želečky - BOB, BIG, BIS
KV MSKAO 252 - Nejlepší chovatelská stanice - z Holubické stráně (Quina, Kora a Oris)
KV MSKAO 253 - Nejlepší chovatelská stanice - z Holubické stráně (Quina, Kora a Oris)
KV MSKAO 254 - Nejlepší chovatelská stanice - z Holubické stráně (Quina, Kora a Oris)
KV MSKAO 255 - Nejlepší chovatelská stanice - z Holubické stráně (Quina, Kora a Oris)
KV MSKAO 257 - Nejlepší chovatelská stanice - z Holubické stráně (Quina, Kora a Oris)
KV MSKAO 258 - Nejlepší chovatelská stanice - z Holubické stráně (Quina, Kora a Oris)
KV MSKAO 259 - Nejlepší chovatelská stanice - z Holubické stráně (Quina, Kora a Oris)
KV MSKAO 260 - Nejlepší chovatelská stanice - z Holubické stráně (Quina, Kora a Oris)
KV MSKAO 261 - :-)
KV MSKAO 263 - Nejlepší chovatelská stanice - z Holubické stráně (Quina, Kora a Oris)
KV MSKAO 264 - Nejlepší chovatelská stanice - z Holubické stráně (Quina, Kora a Oris)
KV MSKAO 269 glen - Glen z Želečky - V1 CAC KV BOB BIG BIS
KV MSKAO 269 - Glen z Želečky - V1 CAC KV BOB BIG BIS
KV MSKAO 270 - Glen z Želečky - V1 CAC KV BOB BIG BIS
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ) - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Klubová výstava MSKAO 9.5.2009

Popis

Období

9.5.2009

Statistiky

 • 236 fotek
 • - zobrazení
 • 0 se líbí

Fototechnika

Canon EOS 400D DIGITAL

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
Klubová výstava MSKAO 9.5.2009
Komentáře Přidat